Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC KHANG

Địa chỉ: Xã Trực Khang, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Bà Vũ Thị Hiền